За повече информация и резервации

Къща за гости Равеста

Знаете ли, че ...

Намиращо се в селото читалище "Развитие" е основано на 19 януари 1914 г. В 1950 г. с доброволен труд по стопански начин е построен читалищен дом. Читалището развива активна културно-масова дейност. Активни читалищни дейци, оставили значими следи в дейността му са Недялка и Коста Кирчеви, Петко Ст. Воденичаров, свещ. Никола П. Марков, Петко Попов, Христо Недялков, Драган Чакъров, Стойко Делипеев, Петър Садинов, Гиргина Игнатова, която дълги години е и клисар на църквата в селото и др.